Wil jij samen met jouw VSV of IGO aan de slag met het bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen gebaseerd op de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte?

De 7 stappen van de ACTion-methodiek helpen je om met het VSV tot een goed gezamenlijk plan te komen.

Download de Implementatiehandleiding

Hieronder vind je vast enkele tips & adviezen voor de eerste stappen:

Stap 1 Analyse – wie betrekken?

Verdiep je in wat deze werkwijze inhoudt en wat dit voor jouw VSV zou kunnen betekenen. Via deze site vind je alles wat je nodig hebt.

  • Bekijk en lees hier ook de ervaringen van zorgprofessionals en cliënten.
  • Volg de workshop ICHOM.
  • In september vind je op deze site ook de eerste resultaten van de implementatie bij de 6 VSV’s en de IGO die meededen aan het BUZZ-project (2018 tot medio 2021).

Zijn er binnen het VSV mensen die jouw enthousiasme delen en die een rol kunnen spelen als kartrekkers en sleutelfiguren?

Stap 2 Analyse – hoe betrokken?

Stel in een overleg met alle disciplines en organisaties van jouw VSV vast, hoe men betrokken kan of wil zijn bij de implementatie. Wat betekent het voor alle partijen om aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze?

In de VSV’s van het BUZZ-project waren met name de (eerstelijns en klinisch) verloskundigen, gynaecologen en ICT-medewerkers actief betrokken bij het implementatietraject. Afhankelijk hoe jouw VSV is georganiseerd zijn er mogelijk meer disciplines betrokken.

Stap 3 Beïnvloedende factoren

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van start te kunnen gaan met de implementatie? Hierop moet binnen het VSV duidelijk zicht zijn. Ook is het goed om te weten wat de kansen en obstakels zijn, zodat je een plan kunt maken om die kansen te benutten en de obstakels te verkleinen.

Uit het BUZZ-project is gebleken dat dé belangrijkste voorwaarde voor het slagen van de implementatie van PROMs & PREMs-vragenlijsten is: het beschikken over een goed functionerende ICT-tool voor het verzamelen en delen van uitkomsten. Voor VSV-brede implementatie zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals:

  • Het eigen digitaal zorgdossier
  • Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)