Gezamenlijke besluitvorming en uitkomstgerichte zorg

Samen beslissen met uitkomstinformatie vraagt om een andere werkwijze.
Om zorgprofessionals hierbij te ondersteunen is deze e-learning ontwikkeld.

Start e-learning

Deze e-learning duurt een uur en bestaat uit 3 modules:

 1. Introductie in gezamenlijke besluitvorming
  a. Verschillende stappen in gezamenlijke besluitvorming
  b. Praten over risico’s
  c. Keuzehulpen
 2. Cliëntenperspectief op het proces van gezamenlijke besluitvorming
  a. Ervaringen van cliënten met gezamenlijke besluitvorming
  b. De 3 Goede vragen
 3. Gezamenlijke besluitvorming bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  a. Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden?
  b. Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden van je cliënt?
  c. De terugvraagmethode

Doelgroep

 • Eerstelijns- en klinisch verloskundigen
 • Gynaecologen
 • A(N)IO’s afdeling Verloskunde
 • Verpleegkundigen Obstetrie

Leerdoelen

 • Een positieve attitude ontwikkelen t.a.v. gezamenlijke besluitvorming (GB);
 • Kennis verkrijgen over de achtergrond en bedoeling van gezamenlijke besluitvorming;
 • Kennis en inzicht verkrijgen om de drie stappen van GB uit te voeren en inzicht in ieders rol;
 • Toegerust zijn om GB toe te passen in het gesprek in de spreekkamer;
 • Kennis verkrijgen over de methodiek van de 3 goede vragen;
 • Kennis verkrijgen over hoe om te gaan met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

De e-learning Gezamenlijke besluitvorming en uitkomstgerichte zorg is tijdens het BUZZ-project (2018 – 2021) ontwikkeld door de Academie Verloskunde Maastricht – lectoraat Midwifery Science, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en Pharos. Dit gebeurde met subsidie van het Zorginstituut Nederland.

E-learning starten

Klik hieronder op de button om de e-learning te starten. Er wordt gevraagd om een login aan te maken zodat de voortgang bijgehouden kan worden.
Er zijn momenteel geen accreditatiepunten van toepassing op deze e-learning.

Start e-learning

Verdieping

Na het volgen van bovenstaande e-learning raden wij aan om met het VSV deze groepstraining van Pharos te volgen: ‘Effectieve communicatie met cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de geboortezorg en samen beslissen’. Meer informatie

De Academie Verloskunde Maastricht biedt ook een uitgebreide en geaccrediteerde e-learning Gezamenlijke Besluitvorming aan.

Ook biedt de Academie Verloskunde Maastricht de training ‘Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV’ aan. Tijdens deze training verdiepen alle collega’s zich in de theoretische achtergronden door de hierboven genoemde e-learning te doorlopen, waarna men ervaringen uitwisselt en praktijksituaties oefent met een actrice. Meer informatie en aanmelding

De e-learning Uitkomstgerichte geboortezorg van het UMCU/WKZ geeft uitleg over werken met de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte. Deze is in het najaar van 2021 beschikbaar. Meer informatie volgt op deze site.

Delen