Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte

De Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte bestaat uit klinische én patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen (fig. 1). De zwangere of pas bevallen vrouw ontvangt op 5 meetmomenten (fig. 2) een vragenlijst, die zij digitaal invult. De uitkomsten van deze vragenlijst bespreekt zij tijdens het consult of bij de controle thuis met haar zorgverlener. Samen met haar zorgprofessional beslist zij wat voor haar de beste keuze is.

Patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen worden verzameld door middel van vragenlijsten, die via het zorgdossier of een aparte applicatie op 5 meetmomenten worden opgehaald. De verkregen data worden voor de cliënt en voor de zorgverlener zichtbaar gemaakt in een dashboard. Na de bevalling worden ook geregistreerde klinische uitkomsten uit het dossier verzameld.

Zorgverleners kunnen de uitkomsten en ervaringen ook gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de zorg en voor onderzoek (mits de cliënt toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens).

Figuur 1 Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte (Nederlandse versie)
(Bron: gebaseerd op ICHOM circle in Pregnancy & Childbirth Data Collection Reference Guide, version 1.0.3, ICHOM)

De Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte is gebaseerd op de door ICHOM ontwikkelde Standard Set Pregnancy & Childbirth. Lees meer »

De uitkomstenset bestaat uit:

  1. Medische gegevens uit het zorgdossier, die al door de verloskundig zorgverlener worden ingevuld;
  2. Patiëntgerapporteerde uitkomsten (Patient-Reported Outcome Measures, ofwel PROMs) over gezondheid en welzijn; de cliënt/patiënt ontvangt op 5 momenten in haar zwangerschap en daarna vragenlijsten en geeft antwoord op gestelde vragen;
  3. Patiëntgerapporteerde ervaringen (Patient-Reported Experience Measures, ofwel PREMs) met de zorg; naast uitkomsten beantwoordt de cliënt/patiënt ook vragen over haar ervaringen en tevredenheid met de zorg.
Voorbeelden van PROMs en PREMs vind je hier »

Vragenlijsten op vijf meetmomenten

De patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen worden op vijf momenten gemeten:

  1. Bij ongeveer 11 weken zwangerschap
  2. Bij ongeveer 28 weken zwangerschap
  3. In de dagen na de bevalling
  4. Ongeveer 6 weken na de bevalling
  5. Ongeveer 6 maanden na de bevalling

Per meetmoment worden de op dat moment relevante uitkomsten gemeten. Voor elke uitkomst is een vragenlijst. Bij sommige uitkomsten wordt eerst een screenende vraag gesteld. Afhankelijk van het antwoord volgen meer vragen. Hierdoor verschilt niet alleen per meetmoment het aantal vragen, maar ook per respondent.

Figuur 2 Meetmomenten

Bekijk de vragenlijsten