In het BUZZ-project, dat liep van 2018 tot juni 2021, namen zes VSV’s en één IGO de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte in gebruik. Zij meten hiermee als eerste de uitkomsten en ervaringen die de cliënt zelf rapporteert tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Met de bedoeling om deze uitkomsten met de cliënt te bespreken tijdens het consult.

Hiermee wordt beoogd dat het gesprek tussen cliënt en zorgprofessional gelijkwaardiger wordt en de zorg meer gepersonaliseerd. De betrokken zorgprofessionals volgden allen een training over gezamenlijke besluitvorming en uitkomstgerichte zorg.

Resultaten BUZZ-project

* De evaluatiestudie beschrijft de ervaringen van cliënten, zorgprofessionals en projectleiders met het bespreken van uitkomsten. Ook bevat deze een eerste analyse van hoe de vragenlijsten zijn ingevuld en wat hiervan de uitkomsten zijn.

In de zeven pilots is onder meer gebleken dat meer dan de helft van de cliënten het belangrijk en prettig vindt om haar uitkomsten te bespreken met de verloskundige of gynaecoloog.

Betrokken bij het BUZZ-project waren:

  • VSV Alliant (Utrecht)
  • VSV Rondom Zwanger (Haarlem)
  • VSV Leiden
  • VSV Zwolle
  • VSV Sophia (Rotterdam)
  • VSV Twente
  • IGO Annature (Breda)

Delen

De USER studie

(2019 – medio 2022)
De resultaten van de USER studie volgen in de loop van 2022.

Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd in twee VSV’s en één IGO van het Geboortezorg Consortium Midden Nederland, onder projectleiding van prof. dr. Mireille Bekker en Alies Depla MSc.

  • VSV Alliant (regio Utrecht, WKZ)
  • IGO Salland (regio Deventer)
  • VSV VIVA (regio Amersfoort)