Strategisch adviseur College Perinatale Zorg (CPZ)

Credits
Tekst: Denise Hilhorst

Delen

“Ik geloof heilig in het goede gesprek tussen geboortezorgverlener en cliënt”

Volgens strategisch adviseur Caroline van Weert van het College Perinatale Zorg (CPZ) draagt BUZZ bij aan het goede gesprek tussen geboortezorgverlener en cliënt, waardoor de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd. Aandachtspunten zijn een goedlopende ICT en een goede registratie.

“Het vraagt veel empathisch vermogen van de zorgverlener om goed in te schatten wat iemand nodig heeft, vaak weten cliënten dat zelf ook nog niet helemaal. De ene cliënt heeft bijvoorbeeld veel informatie nodig om zich gerustgesteld te voelen, de ander wil juist weer zo min mogelijk weten. Ik geloof heilig in het goede gesprek tussen geboortezorgverlener en cliënt. Maar als de situatie acuut wordt, dan heb je daar nauwelijks nog de tijd voor. Daarom is het zo belangrijk om dat goede gesprek al – een aantal keer – van tevoren met elkaar te hebben. Dat levert een verstandhouding op waar je op terug kunt vallen, zeker als de nood aan de man is.”

Goede balans

“De vragenlijsten van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte dragen enorm bij aan dat goede gesprek. Het maakt dingen makkelijker bespreekbaar. Ook onderwerpen waar de cliënt misschien niet zo snel mee komt, zoals plasproblemen of seksuele problemen. Ik ben er ontzettend enthousiast over omdat het écht over de inhoud gaat; hoe kun je de best mogelijke zorg bieden? En ik vind de balans goed: je kijkt naar het medisch inhoudelijke, maar ook naar wat de cliënt belangrijk vindt en hoe zij de zorg ervaart. Het zou mooi zijn als ook de tevredenheid van de zorgverlener structureel werd gemeten. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat we onze zorgverleners gemotiveerd houden en dat het werken in de zorg aantrekkelijk blijft.”

Internationale benchmark

”Waardegedreven geboortezorg past naadloos in de strategische agenda van het CPZ. Wat wij belangrijk vinden is dat de cliënt als gelijkwaardige partner wordt gezien. Dat is tot nu toe wat onderbelicht gebleven. Elk VSV meet al wel cliënt/patiëntervaringen, maar dat gaat nu nog meer ad hoc en is niet onderling vergelijkbaar. We willen niet alleen landelijk maar ook internationaal uitkomsten van de geboortezorg met elkaar kunnen vergelijken. CPZ is immers ook opgericht omdat in 2008 duidelijk werd dat de Nederlandse geboortezorg beter moest en beter kon. De resultaten bleven achter bij de internationale benchmark. Ten slotte willen we een geoliede organisatie van de geboortezorg: hoe kunnen we het zorgproces het beste inrichten en organiseren met elkaar? Daar kunnen deze uitkomsten ook aan bijdragen.”

Goedlopende ICT

“Het succes van BUZZ staat of valt voor mij wel bij de ICT. Want als je uitkomsten wilt meten en aan de cliënt wilt kunnen teruggeven, dan heb je daarvoor goedlopende ICT nodig. Daar moeten we volop op inzetten. Als CPZ vinden wij het heel belangrijk om goed te kunnen meten en te kunnen vergelijken en te kijken waar we nog van kunnen leren. Dus moeten we voor de geboortezorg een goede uitkomstenset hebben. Volgens mij hebben we die met de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte. Punt van aandacht is de registratie van klinische gegevens in het EPD. Zorgverleners moeten zich ervan bewust zijn dat als ze goed registreren, ze uiteindelijk ook betere kwaliteit van zorg kunnen bieden.”

Samen beslissen omarmd

“In de Agenda voor de Geboortezorg hebben de landelijke partijen in de geboortezorg de volgende ambitie geformuleerd: in 2022 is de cliënt een gelijkwaardig partner en beslist zij samen met de zorgprofessional. Ik vind ‘samen beslissen’ een groot goed, maar het vraagt ook best veel van mensen. Ook daar helpen de vragenlijsten bij. Voor de cliënt is het een soort checklist, een geheugensteuntje. En voor de zorgverlener is het een manier om snel gefocust te zijn op waar die cliënt mee zit. Er is zelfs een e-learning voor ontwikkeld: ‘Gezamenlijke besluitvorming en uitkomstgerichte zorg’. Met BUZZ hebben we het ‘samen beslissen’ echt de geboortezorg binnengehaald en omarmd.”

“Met BUZZ hebben we het ‘samen beslissen’ echt de geboortezorg binnengehaald en omarmd.”

Gerelateerde interviews