Nieuwe werkwijze in de geboortezorg

Bespreken van uitkomsten die ertoe doen voor de cliënt

De cliënt vult op belangrijke momenten een vragenlijst in. Tijdens het consult bespreken jullie hoe het met haar gaat, op basis van haar antwoorden.

Lees meer

Ervaringen

Waardegedreven geboortezorg: hoe beleeft men dit in de praktijk?

Lees interviews

Aan de slag

Willen jullie starten met het meten en bespreken van uitkomsten die de cliënt zelf aandraagt? Er is een groot aantal praktische hulpmiddelen om VSV’s en IGO’s op weg te helpen.

Bekijk de Implementatiehandleiding en andere documenten hier handig op een rijtje.

Lees meer

De resultaten tot dusver

7 VSV’s en 2 IGO’s meten al patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen. Hoe ervaren zorgverleners, projectleiders en moeders dit? Welke informatie leveren de vragenlijsten op en hoe kan dit gebruikt worden voor de zorgverlening en voor kwaliteitsverbetering?

Bekijk resultaten

.

.

Meer dan de helft van de cliënten vindt het belangrijk en prettig om haar uitkomsten te bespreken met de verloskundige of gynaecoloog.*

* Pilot met meer dan 600 vrouwen.

Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte

bestaat uit:

  1. Medische gegevens
  2. Patiëntgerapporteerde uitkomsten
  3. Patiëntgerapporteerde ervaringen

Vijf meetmomenten

Per meetmoment worden relevante uitkomsten gemeten, met behulp van vragenlijsten.

Lees meer