Gynaecoloog-perinatoloog Isala Zwolle

Credits
Tekst: Laura Jansma

Delen

“Wij gaan voor waardegedreven geboortezorg”

In Zwolle doen elf eerstelijns verloskundigenpraktijken en het Isala (ziekenhuis) ervaring op met het meten van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen.

“Ons VSV gaat voor waardegedreven geboortezorg. Ons doel is om de patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen te gebruiken voor het verhogen van onze kwaliteit, terwijl we tegelijk de zorgkosten voor de maatschappij naar beneden brengen. Dit laatste zien wij als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, want de zorguitgaven nemen alleen maar toe.”

GBS-zorg in de eerste lijn

“Om de vragenlijsten die horen bij de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte te kunnen gebruiken en delen, zijn we gaan werken met MijnKind.online. Een mooi product, maar we liepen als eerste gebruiker van deze applicatie wel tegen wat startproblemen aan. Dat hoort er ook wel bij als je aan het pionieren bent. De inlog voor zorgverleners en patiënten was ingewikkeld, maar is nu verbeterd. Om het invoeren van de vragenlijsten behapbaar te maken, richtten wij ons eerst op een subpopulatie, namelijk op vrouwen met GBS. Wij behandelen deze vrouwen in de eerste lijn en gebruiken hun medische uitkomsten en PROMs en PREMs (patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen) om de zorg te monitoren. Het bespreken van de vragenlijsten in de spreekkamer staat bij ons dus nog in de kinderschoenen. Dit gaat spoedig veranderen wanneer wij gaan opschalen naar alle zwangeren.”

Opschalen met twee nieuwe onderwerpen

“Het verschuiven van GBS-zorg naar de eerste lijn blijkt 30.000 euro per jaar voordeliger (het gaat in ons VSV om 180 vrouwen). Wij gaan hiermee dus door en blijven de uitkomsten van deze groep monitoren. Nu schalen we op met twee nieuwe onderwerpen. Het eerste richt zich op de baby die geel ziet, oftewel de behandeling van hyperbilirubinemie. Wij hebben voor ogen dat die kinderen voortaan thuis behandeld worden. We gaan na wat hiervan het effect is op de PROM moeder-kindbinding en de PREM continuïteit van zorg. En welke zorguitgaven dit voorkomt voor de maatschappij.”

Alle zwangeren screenen op zwangerschapsvergiftiging

Het tweede onderwerp waarmee wij aan de slag gaan, is screening op zwangerschapsvergiftiging. Wij introduceren een nieuwe methode waardoor we hoogrisicopatiënten beter kunnen signaleren, zodat we medicatie kunnen starten om pre-eclampsie te voorkomen. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op samen beslissen en tevredenheid over de zorg (PREMs), omdat de zwangere direct en actief wordt betrokken bij besluitvorming over wel of niet screenen en wel of niet behandelen. Ook verwachten we een positief effect op de moeder-kindbinding en het zelfvertrouwen als moeder (PROMs), omdat we hiermee vroeggeboorte voorkomen. Er zijn goede studies die het nut van vroege screening aantonen. Wij gaan alle zwangeren in ons VSV screenen om daarmee zwangerschapsvergiftiging onder de 37 weken te voorkomen. Dit betekent minder vroeggeboorte en minder opnamekosten voor moeder & kind en kan tonnen per jaar schelen.”

BUZZ werkt verbindend

“BUZZ brengt bij ons de eerste, tweede én derde lijn dichter bij elkaar. Het werkt erg stimulerend om rondom een ziektebeeld bij elkaar te zitten en samen te kijken hoe je de kwaliteit kunt verbeteren en tegelijk de kosten kunt reduceren. De samenwerking en het begrip voor elkaars situatie is door deze innovatie enorm verbeterd. Het motiveerde ons om ook weer andere projecten op te pakken.”

“Het werken met patiëntgerapporteerde uitkomsten is enorm waardevol voor onze regio en ik denk uiteindelijk voor de geboortezorg in z’n geheel.”

Gerelateerde interviews