De vragenlijsten van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte meten het welzijn en de ervaringen van de cliënt. Naast het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog, kunnen deze uitkomsten ook gebruikt worden voor verbetering van de zorg in het VSV.

Van VSV-data naar VSV-doen
In samenwerking met zorgverleners, ontwikkelt de USER studie een methode om interprofessioneel te leren en verbeteren aan de hand van de uitkomstinformatie. De uitkomstinformatie uit de ICHOM-vragenlijsten kan worden aangevuld met klinische gegevens (bijv. Perined) en zorgverlener perspectieven op de belangrijkste problemen in een VSV. Op basis van de verzamelde uitkomsten en de perspectieven van zorgverleners worden persona’s besproken: fictieve, herkenbare casuïstiek. De persona’s geven gezicht aan de belangrijke uitdagingen in het VSV, waardoor het makkelijker is om met elkaar in gesprek te gaan: wat doen we al goed en welke uitdagingen zien we nog? Met alle betrokken zorgverleners worden hieruit de speerpunten en acties voor de komende periode bepaald.

Wil je aan de slag in jouw regio?

De handleiding voor de bijeenkomsten wordt in de loop van 2022 verwacht en gepubliceerd op deze website.