Verloskundige in regio Haarlem

Credits
Tekst: Laura Jansma

Delen

“Deze vragenlijsten hebben echt toegevoegde waarde voor de cliënt”

Binnen VSV Rondom zwanger (Haarlem e.o.) doen drie verloskundigenpraktijken en het Spaarne Gasthuis ervaring op met het meten en bespreken van uitkomsten, die door de zwangere of pas bevallen vrouw zelf gerapporteerd worden. Nikkie Koper, verloskundige, geeft leiding aan deze innovatie.

“Echt vernieuwend is dat je de vragenlijsten van de ICHOM uitkomstenset bespreekt met de persoon in kwestie. Dat is hun toegevoegde waarde. De antwoorden vertellen veel over de gezondheid en het welzijn van de vrouw, en over hoe zij het aankomend moederschap beleeft. Dit is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de uitkomsten van ReproQ, die zo algemeen zijn dat het lastig is om te zien waarop verbeterd kan worden.

Het gesprek naar aanleiding van de vragenlijst

“Zo geven veel vrouwen aan dat ze last hebben van urine-incontinentie. ‘Ik dacht dat dit normaal was’, zeggen ze vaak. Door de vragenlijst bespreek je hoeveel last iemand ervan heeft en of ze er iets aan wil doen. Ook kwam bij iemand naar voren dat ze buiten haar man niemand heeft die haar tot steun was. Confronterend, maar ze leek het toch fijn te vinden om dit met mij te bespreken.”
“In de eerste lijn hebben de meeste vrouwen weinig problemen. Vaak levert de eerste vragenlijst (die ze bij ons invullen tussen week 28 en 30) dus weinig afwijkende antwoorden op. Hoe bespreek je dit dan toch op een leuke en zinvolle manier? Niettemin zei iemand: ‘het gaf me een goed gevoel om in te vullen dat het goed met gaat.’”

Moeizame aanloop demotiveert

“Om goed met patiëntgerapporteerde uitkomsten te kunnen werken, moet je ICT daarop zijn toegerust. Het makkelijkste is als je in een geïntegreerd systeem werkt, maar zover zijn wij nog niet in ons VSV. Wij namen de vragenlijsten daarom op in het patiëntendossier (Epic) van het Spaarne Gasthuis. De verloskundigenpraktijken hadden al een inkijkfunctie, dus dit leek praktisch. We liepen echter tegen allerlei drempels op om onze cliënten te kunnen betrekken en ze de vragenlijsten te sturen. Doordat we in verschillende systemen werken, vereist het opmerkzaamheid om te zien dat er weer een ingevulde vragenlijst is. Dit maakt het voor de eerstelijns verloskundigen nu nog te bewerkelijk. Het was veel makkelijker geweest als we in ons eigen bronsysteem konden werken, maar nu zetten we even door. Er is meer ervaring nodig om goed te kunnen besluiten tot uitrol in ons VSV.”

Je kwaliteit bekijken

“Het bespreken van de uitkomsten met je cliënt is het allerbelangrijkste, maar het is ook interessant om straks de totalen te bekijken. Om te zien hoe je met z’n allen scoort in ervaringsuitkomsten en beleving. Dan kun je van elkaar leren, ook van andere VSV’s.”

Binnen het VSV Rondom zwanger (Haarlem e.o.) doen het Spaarne Gasthuis en drie eerstelijns verloskundigenpraktijken als eerste ervaring op met het meten en bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten. Ze voerden daarvoor eerst twee vragenlijsten in, die zijn gekoppeld aan de controle tussen 28 en 30 weken en de nacontrole, zes weken na de bevalling. De intentie is om later op te schalen naar meer vragenlijsten en het gehele VSV.

“Echt vernieuwend is dat je de vragenlijsten bespreekt met de persoon in kwestie.”

Gerelateerde interviews