Verloskundige in regio Utrecht

Credits
Tekst: Laura Jansma

Delen

“Als zorgverleners staan we hier helemaal achter”

Mariska Vonk, eerstelijns verloskundige in regio Utrecht, doet ervaring op met het meten en bespreken van door de cliënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen.

“In deze pilot bekijken we samen met het WKZ en andere verloskundigenpraktijken van ons VSV Alliant hoe het bevalt om te werken met de vragenlijsten van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte. Met de antwoorden kun je als zorgverlener nog meer informatie inwinnen hoe het mentaal en lichamelijk met iemand gaat. Wij werken hiervoor met MijnKind.online en bekijken tegelijk hoe het mensen bevalt als ze zelf de regie hebben over hun dossier. De cliënt bepaalt zelf wie haar dossier en de vragenlijsten mag inzien. Verhuist ze of neemt de gynaecoloog de zorg over? Dan geeft ze de volgende zorgverlener inzage, zodat deze de vragenlijsten verder met haar kan bespreken.”

Problemen kunnen aanpakken

“Op vijf vaste momenten tijdens de zwangerschap en na de geboorte vragen we mensen om een vragenlijst in te vullen. Deze zijn mooi afgestemd op die fase en lichten de aandachtspunten uit die voor de vrouw belangrijk zijn om te bespreken. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat cliënten urine-incontinentie hebben, terwijl wij hiernaar niet altijd gericht vragen. En wat dan belangrijk is: hoe eerder een vrouw hiermee aan de slag gaat, hoe beter.”

Cliënten vertellen niet alles

“Van één vragenlijst schrokken wij in onze praktijk erg. Deze vrouw bleek heel neerslachtig te zijn en financiële problemen te hebben. Ze keek niet uit naar de komst van de baby. Nu zij dat aan ons had laten weten, konden we er met haar over praten. We stelden samen een plan op en schakelden met haar toestemming de huisarts en het sociaal team in. Het ging hierdoor later veel beter met haar en ze was heel dankbaar. We hebben gevraagd waarom ze haar zorgen niet eerder met ons had gedeeld. Hierop zei ze: ‘Ik wilde jullie er niet mee opzadelen, ik wist niet dat jullie ook hulp konden bieden bij mijn financiële problemen en neerslachtigheid.’ Dit onderstreept het nut van deze vragenlijsten. Er zijn best veel cliënten die ons mondeling niet alles durven te vertellen. Sommige zijn depressief of hebben te maken met huiselijk geweld zonder dat we dat weten. Ook is vaak niet duidelijk, wat voor ons allemaal relevant is om te weten. Mensen weten niet dat we naast medische zorg ook hulp kunnen bieden bij andere problemen.”

Vindt de cliënt dit net zo belangrijk?

“Mensen zeggen wel dat ze de vragenlijsten willen invullen, maar doen dat helaas lang niet altijd. Ze krijgen automatisch een melding als er weer een vragenlijst is. Vooral de vragenlijsten in het kraambed en een half jaar na de geboorte, worden vaak niet ingevuld. Dat is door de komst van de baby en de drukte van die tijd ook wel logisch. Dat roept bij ons wel de vraag op of we hiermee moeten doorgaan. Als zorgverlener zien wij het doel en het voordeel van de vragenlijsten in. Maar hoeveel behoefte hebben cliënten om op deze manier geholpen te worden?”

“Door de vragenlijst ontdekten we dat onze cliënt heel neerslachtig was en financiële problemen had.”

Gerelateerde interviews