Manager Zorg bij Kraamzorg de Waarden

Credits
Tekst: Laura Jansma

Delen

“Waardegedreven geboortezorg biedt kansen voor kraamzorg”

Zeven VSV’s in het land zijn gestart met het meten en bespreken van door de cliënt/patiënt gerapporteerde uitkomsten. Hierbij horen vijf vaste meetmomenten waarop vrouwen een korte digitale vragenlijst invullen. Een van die meetmomenten is in de dagen na de bevalling, wanneer de kraamverzorgende in het gezin is.

“Het is belangrijk dat kraamzorgorganisaties en kraamverzorgenden op de hoogte zijn van deze nieuwe werkwijze in de geboortezorg, die ervoor zorgt dat de zwangere echt centraal staat. Tot dusver heeft de kraamzorg hierbij nog geen actieve rol, maar dit gaat veranderen.” Jolanda Vermolen is manager Zorg bij Kraamzorg de Waarden. “Wij zijn ketenpartner in vijf van de VSV’s die aan de slag zijn met BUZZ. Ik ben lid van het projectteam om te adviseren over de rol van de kraamzorg.”

Onderwerpen die relevant zijn

“De derde vragenlijst vult de vrouw in rond de derde dag na haar bevalling. Deze gaat onder andere over haar vertrouwen in het geven van borstvoeding en over hechting: onderwerpen die in het werk van de kraamverzorgende centraal staan. De vragenlijst biedt dus relevante aanvullende informatie over hoe de cliënt de borstvoeding en moeder-kindbinding beleeft. Als kraamverzorgende kun je hiermee de rest van de kraamweek nog echt iets doen. De verloskundige is verantwoordelijk voor het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijst. Zij doet dit tijdens de eerstvolgende visite, samen met de ouders en de kraamverzorgende. Zo besluit je gezamenlijk welke zorg nodig is.” Het derde meetmoment blijkt lastig te zijn: veel kraamvrouwen vullen de vragenlijst niet in. “De kraamverzorgende kan de kraamvrouw erop attent maken en haar stimuleren om dit wel te doen. Ze kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Het zijn maar korte vragen, maar ze kunnen je waardevolle inzichten bieden. Ik kan mijn zorg dan nog beter op jou afstemmen.’”

Elkaar versterken in de keten

“Ook de uitkomsten van de eerste twee vragenlijsten kunnen relevant zijn voor de kraamweek. Deze brengen eventuele problemen aan de oppervlakte die een vrouw tijdens de zwangerschap ervaart, en die haar verloskundige of gynaecoloog daardoor met haar bespreekt. De verloskundige kan hierover dan ook gericht de kraamzorg informeren. Stel bijvoorbeeld dat een vrouw al depressieve klachten heeft in de zwangerschap, of heel onzeker is over het ouderschap. Dat wil je als kraamverzorgende dan graag extra in de gaten houden. De kraamverzorgende rapporteert hierover aan de verloskundige en de JGZ. Zo bevordert BUZZ de samenwerking en informatieoverdracht in de keten. De vragenlijsten bieden een mooi haakje om in gesprek te blijven met de cliënt over thema’s die voor haar relevant zijn. De eerste twee vragenlijsten zouden overigens ook benut kunnen worden voor de kraamzorgintake. Maar vrouwen bepalen zelf wie ze mag bekijken en wie niet. Het mogen uitwisselen met de kraamzorg, is dus een aandachtspunt voor VSV’s die de nieuwe werkwijze invoeren.”

Meedenken over kwaliteitsverbetering

“Het vernieuwende van BUZZ is dat je de uitkomsten bespreekt terwijl je de zorg geeft. Het gaat hierbij zowel om hoe de cliënt haar eigen gezondheid beoordeelt (PROMs: Patient Reported Outcome Measures), als om hoe zij de zorg ervaart (PREMs: Patient Reported Experience Measures). Daarnaast worden deze uitkomsten straks door VSV’s gebruikt voor kwaliteitsverbetering. De kraamzorg kan in het gesprek hierover een wezenlijke bijdrage leveren. Kraamzorgorganisaties zijn namelijk allang gewend om te meten wat cliënten van hen vinden en daarop verbeteracties te doen. Organisaties gebruiken dit voor hun verbetercyclus, kwaliteit-dashboards en benchmarking. En om het individuele functioneren van kraamverzorgenden te beoordelen en verbeteren. De vragenlijsten die de kraamzorg hiervoor gebruikt kunnen BUZZ prima aanvullen.”

Laten zien dat kraamzorg verschil maakt

“Gaat jouw VSV patiëntgerapporteerde uitkomsten meten en bespreken? Denk dan als kraamzorgorganisatie goed na over wat hiervan voor jullie de meerwaarde is. Hoe je dit kan laten aansluiten op de bestaande vragenlijsten en kwaliteitscyclus van je organisatie. En wat deze uitkomsten kunnen betekenen voor jullie uitvoering en opleidingsbeleid. Het leuke is dat je hiermee echt kunt aantonen dat kraamzorg het verschil maakt. Ik vind uitkomsten meten daarom ook heel belangrijk om nut en noodzaak van kraamzorg te verankeren in het geboortezorglandschap.”

Bekijk hier de derde vragenlijst »

“De vragenlijsten bieden een mooi haakje om in gesprek te blijven met de cliënt over thema’s die voor haar relevant zijn.”

Bekijk ons Informatiesheet Kraamzorg  

Gerelateerde interviews