Geboortezorg is meer dan ‘een gezond kind en een gezonde moeder’: we streven naar gepersonaliseerde zorg en naar uitkomsten die voor de cliënt het meest belangrijk zijn. Het zijn deze uitkomsten die bij waardegedreven geboortezorg centraal staan. Niet in theorie, maar in de praktijk. Het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen die er voor de cliënt toe doen, stelt haar in staat om de regie te nemen over haar gezondheid en welzijn.

Met behulp van de vragenlijsten van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte meet je de uitkomsten en ervaringen die de cliënt zelf rapporteert. De zorg krijgt een meer lerend karakter waarin naast de medische aspecten ook de (psycho)sociale aspecten de juiste aandacht krijgen. Behalve voor het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor verbetering van de zorg in het VSV.

Via deze website delen wij de resultaten, ervaringen, tops en tips van de eerste zeven VSV’s en IGO die waardegedreven geboortezorg implementeerden.

Het BUZZ-project (2018 – medio 2021)

Om de implementatie van waardegedreven geboortezorg en gezamenlijke besluitvorming in Nederland te ondersteunen, liep van 2018 tot juni 2021 het BUZZ-project. BUZZ staat voor Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere.

Binnen het BUZZ-project werkten zes VSV’s en een integrale geboortezorgorganisatie (IGO) met elkaar samen bij het invoeren van de Nederlandse (ICHOM) Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte op een aantal meetmomenten tijdens en na de zwangerschap. Dit om het bespreken van uitkomsten van de zwangerschap in de spreekkamer te stimuleren. Zodat zwangeren en moeders inzicht krijgen in hun gezondheid en welzijn en geïnformeerd kunnen beslissen over de zorg voor zichzelf en hun (ongeboren) kind.

Het BUZZ-project werd mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen‘ van Zorginstituut Nederland en werd uitgevoerd door:

 • VSV Alliant (Utrecht)
 • VSV Rondom Zwanger (Haarlem)
 • VSV Leiden
 • VSV Zwolle
 • VSV Sophia (Rotterdam)
 • VSV Twente
 • IGO Annature (Breda)

De projectleiding was in handen van prof. Em. Jan Hazelzet, prof. dr. Arie Franx en drs. Hiske Ernst-Smelt in samenwerking met dr. Marije Lamain en Simone Vankan-Buitelaar MSc.

De USER studie (2019 – medio 2022)

Leren en verbeteren met uitkomstinformatie
De USER studie (Uitkomstgerichte Geboortezorg) is een actieonderzoek met als doel het onderzoeken en faciliteren van de invoering van de ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap en Geboorte in de geboortezorg. Hiervoor ontwikkelen en evalueren we diverse leer- en verbetermethoden samen met de betrokken zorgverleners.

Actieonderzoek () gebruikt interventies in complexe situaties om gelijktijdig een praktijkprobleem op te lossen én kennis te ontwikkelen. De beoogde resultaten van dit actieonderzoek zijn:

 1. Praktijkverandering: invoering van patiënt gerapporteerde uitkomsten ten behoeve van betere zorg in de spreekkamer en kwaliteitsverbetering op VSV niveau;
 2. Interprofessionele leermethoden ontwikkelen: om te leren en verbeteren met de ICHOM-uitkomsten
 3. Kennis vergaren: over de manier waarop VSV’s nieuwe werkwijzen duurzaam invoeren in de complexe zorgpraktijk.

Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd in twee VSV’s en één IGO van het Geboortezorg Consortium Midden Nederland, onder projectleiding van prof. dr. Mireille Bekker en Alies Depla MSc.

 • VSV Alliant (regio Utrecht, WKZ)
 • IGO Salland (regio Deventer)
 • VSV VIVA (regio Amersfoort)