Verloskundige en directeur Zorg Verloskunde IGO Annature Breda

Credits
Tekst: Laura Jansma

Delen

“Er zijn werelden te winnen”

Binnen de Integrale Geboortezorg Organisatie Annature in Breda zijn dertien verloskundigenpraktijken en het Amphia ziekenhuis gestart met het meten en bespreken van door de cliënt/patiënt gerapporteerde uitkomsten.

Monique Klerkx, verloskundige en directeur zorg verloskunde van IGO Annature: “Alle eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen en gynaecologen werken bij ons sinds medio 2017 in één integraal geboortezorgdossier. Dit maakte het relatief eenvoudig om met patiëntgerapporteerde uitkomsten te gaan werken. Zwangeren maken een account aan in ‘mijn Amphia’ en ontvangen de vijf vragenlijsten vanzelf via de e-mail op het betreffende meetmoment; de eerste bij 16 weken zwangerschap. Zodra iemand de vragenlijst invult, staan de antwoorden in haar dossier. Ook gaat automatisch een bericht naar de praktijk- of poli-assistent, die in de agenda vermeldt dat de vragenlijst is ingevuld.”

95 procent doet mee

“Wij voeren alle vijf de vragenlijsten op chronologische volgorde in. We vragen alle vrouwen die Nederlands spreken en lezen om ze in te vullen. Vijfennegentig procent vindt dat prima. Het is maar hoe je het vraagt. ‘Deze vragenlijsten helpen jou en mij om meer zicht te krijgen op hoe het met jou gaat, waardoor we als dat nodig is eerder en betere zorg kunnen inzetten.’ ‘Oké’, zeggen ze dan. Het is erg jammer dat de vragenlijsten er alleen nog in het Nederlands zijn. Zwangeren met een migratieachtergrond wil je deze zorg juist ook bieden.”

Nieuwe inzichten

“Is je partner voldoende betrokken bij de zwangerschapscontroles? Het antwoord op deze vraag is bijna altijd: nee. Dit komt natuurlijk ook door corona, maar laat wel zien dat vrouwen eerlijk antwoorden. Ook op het vlak van urine-incontinentie is een wereld te winnen. Voorheen vroeg ik bij intakes nooit: heb je klachten overgehouden aan de vorige bevalling of heb je last van urine-incontinentie? Vrouwen zelf denken dat het erbij hoort. Nu bespreken we het en kan iemand er iets aan doen. Er zijn ook vrouwen die aangeven dat ze het niet zien zitten. Ik herinner me nog een zwangere -dit was nog voor we met de vragenlijsten werkten- die altijd stralend op het spreekuur kwam. Tot ik toevallig vroeg of ze altijd zo vrolijk was: toen bleek dat ze heel eenzaam en verdrietig was. Nu pik je deze vrouwen eruit.”

Kwaliteitsvragen beantwoorden

“Met de patiëntgerapporteerde uitkomsten kunnen we in ons IGO zien hoe we het doen. Wij kunnen de uitkomsten combineren met alle data in ons integrale dossier, zoals met persoonskenmerken als opleidingsniveau of etniciteit. Onze database wordt steeds groter, dus straks kunnen we hiermee allerlei kwaliteitsvragen beantwoorden.”

Waarde van de nacontrole

“Ik verwacht veel van de vragenlijst die onze cliënten vier weken na de geboorte invullen. Dán kan een vrouw eventuele klachten al tijdens haar verloftijd aanpakken. Ze gaat steviger weer aan het werk en heeft minder kans op uitval. De nacontrole kan zo blijvende gezondheidswinst opleveren, in plaats van dat iemand in haar eentje blijft tobben of modderen. Soms komt het mannetje met de hamer pas na zes maanden langs. Zijn bij dat meetmoment problemen ontstaan, dan gaan we in gesprek.”

Waarde voor de geboortezorg

“Dit is dé manier om de geboortezorg naar een hoger niveau te tillen, en de zwangere echt centraal te stellen. Zowel in de zorg: door het bespreken van deze uitkomsten met onze cliënten. Als groepsgewijs: door het vergelijken van uitkomsten binnen onze IGO en tussen onze IGO en andere regio’s en het uitwisselen van best practices. Laten we daarom ook allemaal kiezen voor de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte in plaats van ieder onze eigen set introduceren.”

Toenemend enthousiasme

“Het enthousiasme is binnen ons IGO toegenomen. Wij gaan nu verder met BUZZ-2 en richten ons daarin op verschuiving van zorg. De verloskundigen nemen de zwangerschapsdiabeteszorg over van de internistenpoli. Ook gaan we lachgas (Relivopan) gebruiken ter pijnbestrijding. Gebruikmakend van de patiëntgerapporteerde ervaringen gaan we onderzoeken of de cliënt tevreden is over deze zorgverschuiving. We gebruiken dit als maat voor ‘uitkomstgericht contracteren’.”

“Dit is dé manier om de geboortezorg naar een hoger niveau te tillen, en de zwangere echt centraal te stellen.”

Gerelateerde interviews