Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gepubliceerd op basis van de ervaringen en resultaten die verkregen zijn in het BUZZ-project (2018 – 2021). Het BUZZ-project werd mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ van Zorginstituut Nederland en werd uitgevoerd in IGO Annature (Breda) en zes Verloskundig Samenwerkingsverbanden: VSV Alliant (Utrecht), VSV Rondom Zwanger (Haarlem), VSV Leiden, VSV Zwolle, VSV Sophia (Rotterdam) en VSV Twente. De projectleiding was in handen van prof. Em. Jan Hazelzet, prof. dr. Arie Franx en drs. Hiske Ernst-Smelt in samenwerking met dr. Marije Lamain en Simone Vankan-Buitelaar MSc.

Website

Fotografie

Film homepage