Standard Set Pregnancy & Childbirth

De ICHOM werkgroep adviseerde in haar rapport  bij de oplevering van de Standard Set Pregnancy & Childbirth welke vragenlijsten gebruikt dienen te worden bij het meten van uitkomsten. Voordat de internationale set bruikbaar was voor de Nederlandse situatie, is er een onderzoek  naar de toepasbaarheid gedaan. Ook is een aantal extra domeinen toegevoegd, namelijk: pijnbestrijding, de rol van de partner en continuïteit van zorg. Sommige vragenlijsten waren reeds in het Nederlands beschikbaar en gevalideerd en andere vragenlijsten zijn in het Nederlands vertaald door een gespecialiseerd vertaalbureau. Om de vragenlijsten zo toegankelijk mogelijk te maken, zijn sommige herschreven in samenwerking met Pharos en Patiëntenfederatie Nederland, en getest bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden.